Con Đường Thiền Định Mà Thế Tôn Đi Qua
Con Đường Thiền Định Mà Thế Tôn Đi Qua

Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua (Tăng Chi III-A, 411-419). Tác giả: Thích Chơn Thiện.

Phương Pháp Thực Tập Thiền Minh Sát
Phương Pháp Thực Tập Thiền Minh Sát

Phương Pháp Thực Tập Thiền Minh Sát do Đại Đức Mahāsī Sayādaw Giám Đốc Trung Tâm Thiền ở Rangoon soạn ra.

Hãy Đến Cơ Quan và... Thiền
Hãy Đến Cơ Quan và... Thiền

Bạn có đọc nghiên cứu mới nhất về thiền định chưa? Có lẽ là chưa. Bởi vì ngay khi bạn đọc những dòng này thì đã có công trình nghiên cứu mới được công bố. Luôn luôn lúc nào cũng có các nghiên cứu mới và tin tức về lợi ích của việc thiền định và các cách quán niệm hơi thở.

Khóa Tu Thiền Vipassana (Tuệ Minh Sát) tại Tu Viện Viên Đức
Khóa Tu Thiền Vipassana (Tuệ Minh Sát) tại Tu Viện Viên Đức

Khóa Tu Thiền Vipassana (Tuệ Minh Sát) tại Tu Viện Viên Đức từ ngày 1 đến ngày 10 thàng 9 năm 2014. Tác giả: Thị Giả.

Khóa Thiền Đặc Biệt 2011

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 20011 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Đặc Biệt 2010

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 30 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2010 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Đặc Biệt 2009

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 2009 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Đại Niệm Xứ

Đại Niệm Xứ. Tác giả: Thiền sư U Silananda - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt. Như Lai Thiền Viện, San Jose, Hoa Kỳ 1999.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2008
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2008

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 17-5 đến 29-6 2008 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2007
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2007

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 5-5 đến 17-6 năm 2007 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền 2008
Khóa Thiền 2008

Những bài pháp của Khóa Thiền (Vipassana Meditation Retreat) ngày 8-21, 2008 do Ngài Thiền Sư Beelin Sayadaw giảng dạy.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013

31 bài pháp của Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013 (Special Vipassana Meditation Retreat 2013) ngày 1 - 30 tháng 6 năm 2013 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose do Ngài Thiền Sư Pandita người Miến Điện giảng dạy. Tiếng Việt bởi Phạm Phú Luyên.

Giới Thiệu Pháp Thiền Nguyên Thủy của Đức Phật
Giới Thiệu Pháp Thiền Nguyên Thủy của Đức Phật

Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Đức Phật. Tác giả: HT. Thích Minh Châu.

Thiền Là Gì?
Thiền Là Gì?

Thiền Là Gì? Tác giả: Ajahn Sumedho.

Chín Yếu Tố Phát Triển Thiền Quán
Chín Yếu Tố Phát Triển Thiền Quán

Chín yếu tố phát triển Thiền Quán. Tác giả: Thiền sư Kundalàbhivamsa. Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Minh Sát Thực Tiễn
Minh Sát Thực Tiễn

Minh Sát Thực Tiễn. Tác giả: Mahasi Sayadaw. Dịch giả: Pháp Thông.

Biết Và Thấy
Biết Và Thấy

Biết Và Thấy. Tác giả: Pa - Auk Sayadaw. Dịch giả: Pháp Thông

Minh Sát Tu Tập
Minh Sát Tu Tập

Minh Sát Tu Tập. Tác giả: Achaan Naeb Mahàniranonda, Thiền viện Boonkanjanaram. Dịch giả: Pháp Thông

Đoạn Trừ Lậu Hoặc
Đoạn Trừ Lậu Hoặc

Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Tác giả: Acharya Buddharakkhita. Dịch giả: Pháp Thông

Thiền Phật Giáo - Nguyên Thủy và Phát Triển
Thiền Phật Giáo - Nguyên Thủy và Phát Triển

Thiền Phật Giáo - Nguyên Thủy và Phát Triển. Tác giả: Viên Minh


Các tin khác
1, 2, 3  Trang sau