Kinh Tụng Pali & Tiếng Việt
Kinh Tụng Pali & Tiếng Việt

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tụng kinh tiếng Pali & tiếng Việt.

Không Thân Cận Kẻ Ác
Không Thân Cận Kẻ Ác

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Không Thân Cận Kẻ Ác" tại An Tường Tự Viện, Oakland, California.

Mi Tiên Vấn Đáp
Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp

Tìm Hiểu Chàng Vô Minh
Tìm Hiểu Chàng Vô Minh

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Chàng Vô Minh" qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Tâm Sở Tham
Tìm Hiểu Tâm Sở Tham

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Tâm Sở Tham" qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Thắp Lửa Tâm Linh
Thắp Lửa Tâm Linh

Thắp Lửa Tâm Linh

Kinh Tụng Pali & Việt
Kinh Tụng Pali & Việt

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tụng kinh tiếng Pali & Việt.

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tương Ưng Bộ Kinh
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tương Ưng Bộ Kinh

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tương Ưng Bộ Kinh. Gồm 5 Tập. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tăng Chi Bộ Kinh
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tăng Chi Bộ Kinh

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm 4 Tập, 11 Chương. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trường Bộ Kinh
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trường Bộ Kinh

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trường Bộ Kinh. Gồm 2 Tập, 34 Bài. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (II)
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (II)

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (II). Gồm 10 Tập. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (I)
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (I)

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Tiểu Bộ Kinh (I). Gồm 10 Tập. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trung Bộ Kinh
Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trung Bộ Kinh

Đại Tạng Kinh Nam Tạng, Trung Bộ Kinh. Gồm 3 Tập. Dạng MP3. Loại sách được đọc vào CD (Book on CD).

Tìm Hiểu Cuộc Đời Đức Phật
Tìm Hiểu Cuộc Đời Đức Phật

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Cuộc Đời Đức Phật".

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca
Lịch Sử Đức Phật Thích Ca

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về Lịch Sử Đức Phật Thích Ca.

Tìm Hiểu Mùa Vu Lan
Tìm Hiểu Mùa Vu Lan

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Mùa Vu Lan".

31 Bài Thiền
31 Bài Thiền

31 bài về Thiền do ĐĐ. TS. Giác Hạnh cóp nhặt.

Bốn Loại Nghiệp (theo Ưu Thế)
Bốn Loại Nghiệp (theo Ưu Thế)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Bốn Loại Nghiệp (theo Ưu Thế)"

Năm Bổn Phận Của Cha Mẹ
Năm Bổn Phận Của Cha Mẹ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Năm Bổn Phận Của Cha Mẹ".

Buddham Saranam Gachchami Angulimal SOBE
Buddham Saranam Gachchami Angulimal SOBE

Buddham Saranam Gachchami Angulimal SOBE


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau