Hình Ảnh

Từ Thiện Tại Việt Nam 2018

Từ Thiện Tại Việt Nam 2018

Trong chuyến Từ Thiện tại Việt Nam, Sư Giác Hạnh đã phát quà cho các người nghèo tại làng Thanh Hương, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền, Huế, và làng An Nhơn, xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Quãng Trị. Xem tiếp...

top